Kuidas tuua inimestest välja parim?

Iga mõte või tegevus jätab jälje samuti nagu maastikul käimine. Mida tihedamalt ühte rada käia, seda enam see süveneb.

Inimesed käivad tuttaval ja valmis rajal meelsamini kui tundmatul maastikul. Sama lugu on harjumustega.

Meil on häid ja halbu harjumusi.

Mõni tee/ harjumus viib edasi soovitud eesmärgi poole, mõni tee viib sohu.

Meeskonnas omavahel suheldes on meil võimalik valida, kas julgustada meeskonnakaaslase parimate omaduste avaldumist või parimate omaduste hävinemist.

Kuidas aidata avalduda parimal? Kirjeldame mõningaid võimalusi.

1. Meeskonnaliikmed peavad uskuma, et nad on võimekad ja suudavad veelgi paremini.

Selline eneseusk tugevneb, kui keegi teine usub seda.

Eriti tähtis roll on siin meeskonna juhil.

Kui töötaja tunneb, et juht on temale kindel ja usaldab teda, siis saavutab ta rohkem. Tema parimad omadused avanevad. Tundes, et juht kahtleb temas, hakkab ta ka ise endas kahtlema, muutub ebakindlaks ja parimad omadused känguvad.

Heas meeskonnas on olemas järgmised uskumused: kõikides inimestes on häid külgi, ressursse, andekust.

Kui aga valdav on uskumus, et inimesed on eelkõige laisad, püüavad anda endast nii vähe kui võimalik ja nad pole võimelised arenema – siis selliseks võib kujunedagi reaalsus selles meeskonnas.

2. Meeskonnaliikmete heade omaduste, kavatsuste ja tegude märkamine juhi poolt. Töötajatel on vaja saada teistelt kinnitust, mis konkreetnelt on neis head ja mida täpselt nad hästi teevad.

Negatiivne tagasiside ei toeta parimate omaduste avaldumist. Oma rahulolematuse väljaelamine on lihtne, võib peatada ajutiselt ebasoovitava käitumise aga ei motiveeri meekonnaliiget endast parimat andma.

Aitab vaid aus ja hooliv, konstruktiivne tagasiside, st. arendamist vajavatele aspektidele tähelepanu juhtimine. Teadupärast on aga selle andmine raske ja suurt tundetarkust nõudev.

Lihtsam, kuid siiski vähekasutatud võimalus meeskondades on märgata soovitavaid, ühiste väärtustega kooskõlas olevaid käitumisi ja sellega neid kinnistada ja võimendada.

See ei nõua pikka õppimist, tuleb vaid tabada teisi õietitegemiselt.

Toome elulise näite sellest, mis toimus, kui juht muutis veidi oma suhtlemisstiili.

Ühe kaupluse juhatajal oli keeruline teha koostööd oma müügijuhiga. Nende sõnavahetused lõppesid tihti müügijuhi pisaratega, kes kummardus istudes allapoole, justkui sahtlitest midagi otsides- tegelikult aga nuttis laua all. Juhataja pööras põhiliselt tähelepanu müügijuhi tehtud vigadele, mida esines küllaltki tihti. Juhataja arvates puudus müügijuhil tahe rohkem pingutada.

Pärast seda kui juhataja muutis oma suhtlemisviisi ja hakkas välja tooma ka müügijuhi kordaminekuid, muutus järsku kõik. Juhataja: „Tänan, et selle dokumendi õigel ajal mulle tõid. Mul on hea meel väga.“

Müügijuht muutus seepeale eriti vastutulelikuks ja pakkus end vabatahtlikult nädalavahetustel appi tööle. Lisaks hakkas ta tegema uusi asju, mida ta kunagi varem polnud teinud. Tööülesanded said talle prioriteediks, mida ta täitis nii innukalt, et juhataja lausa imestas.

3. Meeskondlik positiivsete käitumiste julgustamine.

Selleks on hea kasutada „positiivset tagarääkimist“, rääkida üksteisest nimeliselt lugusid teemal: mis mulle minu kolleegide tegevuses rõõmu valmistab.Väga tihti ju räägitakse üksteist negatiivselt taga.

Seda sobib kasutada meeskonnaga nädalavahetuseks väljasõites, nö. tiimipäevadel. Väikestes gruppides räägitakse meeskonnaliikmetega seotud positiivsetest elamustest ja siis esitatakse need kogu meeskonnale. Kui veel lisada siia juhipoolne tänu esiletõstetutele näiteks raamatupoe kinkekaardi näol, on asi täiuslik.

Kuidas see toimib?

Mida märkame ja millele keskendume– see saab elujõudu juurde. Inimesed teevad ja kordavad neid asju meelsasti mis tekitavad positiivseid tundeid.

Parema väljatoomine käib läbi tunnete. Tuleb julgustada üksteise positiivseid tundeid.

Oluline on mitte ainult konkreetse teo eest positiivne tunnustus, vaid ka tingimusteta heasoovlikkus. Meeskonnaliige peaks tunnetama, et temaga suheldakse lugupidavalt ja sõbralikult lihtsalt sellepärast, et ta on inimene. Ta isegi ei pea heasoovlikkust isegi millegi erilisega ära teenima. Vaid sellise suhtumise tulemusena hakkavad inimesed endas paremaid külgi avama ja kasutama.

4. Parimate omaduste avaldumiseks on tähtis üksteise toetamine professionaalsete arengueesmärkide püstitamisel ja elluviimise innustamine.

organisatsioonikonsultandid

Kaupo Saue- Arendusfirma CREATES

Signe Vesso- DICTUM Koolitus


bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark
tabs-top


Leave a Reply

email (ei avaldata)