Läbipõlemisest

Läbipõlemisest

LÄBIPÕLEMINE - LEITER MICHAEL P., MASLACH CHRISTINA

LÄBIPÕLEMINE - LEITER MICHAEL P., MASLACH CHRISTINA

„Läbipõlemine” on tähtis raamat Eesti kontekstis ja omab olulist sõnumit meie tööandjatele ja juhtidele. Ühe uuringu järgi on Eestis 87% inimestest stressis. Mis seda põhjustab:

  • Kõrge töötempo ja ülekoormus
  • Ebakõlad suhetes
  • Vähene tunnustus ja toetus

Selle tulemusena tekib krooniline väsimus ja kurnatus ning lõpuks rahulolematus kõigega- läbipõlemine. Eriti ohustab see neid, kes on kohusetundlikud ja samal ajal rahulolematud tööl valitsevate ebakõladega. Autorid räägivadki oma raamatus põhilisestest ebakõladest, mis põhjustavad läbipõlemist. Nad vaatlevad töökohtades toimuvat terava ja kriitilise pilguga. Selgelt joonistub välja inimlike väärtuste rõhutamine ja soov, et ettevõtetes tõstetaks need majanduslikega võrdväärsele positsioonile või isegi esikohale.

Öeldes otsesõnu: inimlike väärtuste eelistamine on õige tegu.

Neil on väärt ettepanekuid ettevõtete juhtkonnale organisatsiooni elu värskendamiseks ja kontakti taastamiseks inimestega, kes neil töötavad. On vaja lõpetada töötajate vajaduste, eesmärkide ja väärtuste ignoreerimine. Töötajate läbipõlemise põhjuseks on vähene hoolimine neist ja nende tunnetest. Keskendudes intensiivselt lühiajalisele kasumile, kaob võime näha inimest. Inimestest saab tööjõud ja inimressurss, vahend kasumi tootmisel. Tundes end vahendina ja omamata mingisugustki kontrolli oma töö üle, muutuvad inimesed väsinuks, küüniliseks ja ebaefektiivseks.

Näide: hiljutine juhtum supervisioonikliendiga, kes kaalub töölt lahkumist. Küsimusele, miks, vastab ta: „Mul on pidev protest sagedaste lollide tööülesannete vastu. Kui lähen ülemusega arutama, saan vastuseks: nii tuleb teha ja kõik, pole siin mingit seletamist”. Temaga koos lahkub ettevõttest hea tükk know- howd.

Läbipõlemisel on kõrge majanduslik hind ettevõtetele. Otstarbekam on panustada läbipõlemise ärahoidmisele, kui kanda selle poolt tekitatud kahjusid. Arukad tööandjad nii teevadki, sest siin on nende endi huvid mängus- läbipõlenud töötajad lähevad neile lihtsalt liiga kalliks maksma.

Et vähendada läbipõlemisohtu, on vaja suurendada harmooniat inimese ja töö vahel. Suurendades kooskõla, kasvab töötajate pühendumine ja töömotivatsioon, kõik see, millest ettevõtete juhid unistavad. Kuidas seda teha. Teeviidad sinnapoole on järgmised:

  • Jõukohane töökoormus
  • Valikuvabadus ja kontrollitunne
  • Tunnustus ja tasu
  • Kogukonnatunnetus
  • Õiglus, austus ja seaduslikkus
  • Tähendusrikas ja väärtustatud töö

Kõik me oleme eelkõige inimesed, nii tööandjad, juhid kui töötajad. Meid seovad inimlikud väärtused. Kõik me soovime tunda rõõmu oma saavutustest ja jagada neid avatud õhkkonnas meeldivate inimestega, kellega ühendab austus ja usaldus.


bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark
tabs-top


Leave a Reply

email (ei avaldata)