Õhkkonnaprobleemid võivad saada alguse juhist endast

Äripäev, Signe Vesso, Kaupo Saue

Mõnikord võib olla juht sellises olukorras, kus ta näeb et alluvad o­n rusutud ja masendunud. Enne kui valida edasitegutsemisviise o­n oluline aeg maha võtta ja mõista olukorda.Rusutud õhkkond võib otseselt või kaudselt tuleneda juhist endast, mistõttu o­n oluline „vaadata ka peeglisse, mitte vaid läbi klaasi“ enne, kui hakata õhkkonna muutmiseks samme astuma.

Õige tegutsemine saab toimuda olukorra adekvaatsel analüüsil
.

Et saada olukorrast aru, o­n vaja osata kuulata ja küsimusi esitada.Kuid suur osa juhte armastab ise rääkida ja öelda kuidas asjad tegelikult on. Mõnikord küsitakse küll, kuid niimoodi, et ei saada vastust, saadakse pseudovastus või vastusest eemalepõiklemine. Arvatakse, et nii ollakse omalt poolt kõik teinud – küsisin ju, kuid ei miskit. Siinkohal võib juht ärrituda meeskonna peale või mõelda välja mingid manipulatiivsed vahendid tuju tõstmiseks, näiteks põneva ürituse. Manipulatsiooni teel meeskonna meeleolu tõstmine o­n lühiajalise efektiga, sest see ei kõrvalda tegelikku põhjust. Mõne aja pärast on olulord endine.

Sellepärast o­n igal juhul oluline reaalsus teada saada. Kui meeleolu languse taga o­n juhi käitumine või juhi otsused, mida meeskond tunnetab ebaõiglasena, siis seda o­n sageli raske juhil teada saada. Mõtekas o­n kutsuda siis väljastpoolt organisatsioonikonsultant olukorda kaardistama. Põhjuseid meeleolu languseks võib olla teisigi nt.meeskonnaliige, kes käitub meeskonda häirivalt. Sellise juhtumi puhul o­n juhil oluline mõista, et kui meeskonnaliige käitub pikemat aega häirivalt, siis o­n see ikkagi juhi töövaldkond. Mõnikord aga juht ei näe enda vastutust või ei oska midagi teha,kuigi meeskond ootab, et juht midagi ette võtaks. Juhi passiivsuse taga võib olla usk, et alluv o­n lootusetu ja et tema ei suuda teda muuta, ninglootus, et meeskonnaliikmed ise annaksid töötajale tagasisidet ja kutsuksid korrale. Seda just juhtudel kui töötaja käitumine ei ole seotud tööülesannetega, vaid puudutab meeskonnasisest suhtlemist. Juht käitub justkui meeskonnasisesed suhted ei kuulu tema vastutusvaldkonda.
Meeleolu languse võivad põhjustada ka töötingimused, millega töötajad o­n rahulolematud. Algselt saab rahulolematus alguse töötingimustest, kuid peale seda kui nad o­n sellest juhile teada andnud ja muutusi ei toimu või ei anta hoolival viisil teada millepärast ei saa midagi ette võtta, siis lisandub siia ka tunne, et juht neist ei hooli.

Rõõmu puudus võib olla tingitud ka ületöötamisest. Sellisel juhul o­n olenevalt olukorrast vaja kas töö ümberkorraldada või lihtsalt aeg maha võtta ja koos meeskonnaga teha hoopis midagi muud – minna matkale, loodusesse, sportida, pidutseda.

Kui juht tegelikult tahab muutust meeskonnas saavutada, siis leiab ta ka selleks tee.

Kuidas saada teateid tegelikkusest?

Vaata juhina iseendasse

Millist emotsionaalset seisundit enamasti ise kannad ja meeskonnale edastad? Võta midagi ette selleks, et ennast paremini tunda. Mõtle järele, millises seisus o­n Sinu füüsiline ja vaimne energia? Kuidas taastud? Kuidas hoolitsed enda hingelise seisundi eest? Mõtle samades kategooriates oma meeskonna peale.

Tee ennetustegevusi

 • Loo firmakultuur, kus valitsevad avatud suhted, kus kõigest võib rääkida ja sõnumitoojat ei tulistata.
 • Loo rõõmsat meeleolu soodustav keskkond, kus valitseb lisaks asjalikkusele ka huumor ja loovus. Ole selles osas ise teistele mudeliks.
 • Soodustapositiivsete rituaalide teket – hommikukohvid, ühissportimised, just teile oluliste sündmuste tähistamine, väikesed positiivsed kingitused.
 • Muuda tööruumid loovamaks, rõõmsamaks.
 • Rakenda meeskonnaga suhtlemisel hoolimistegevusi
 • Tereta nii, et sa tõesti märkad inimest
 • Kui sa vaatad otsa, siis siira huviga, nähes inimest.

Keskendu kuulamisele ja mõistmisele

 • Paku omapoolset toetust
 • Kuula arvamusi ilma kritiseerimata
 • Toeta teiste väljaöeldud mõtteid
 • Märka positiivseid pisiasju ja tunnusta

Hoia kätte pulsil ja tegutse

 • Pane tähele, milline o­n meeskonna emotsionaalne kliima.
 • Kui meeskonna emotsionaalne kliima o­n negatiivne, siis selgita välja olukorra tegelikud põhjused.
 • Planeeri muutus.
 • Vii see ellu!

bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark
tabs-top


Leave a Reply

email (ei avaldata)