Kulno Türk, Tartu Ülikooli Majandusteaduskond, Juhtimise dotsent

Kaupo Saue on tunnustatud juhtimisspetsialist, -konsultant ja -õppejõud, kellega on välja kujunenud pikaajalised koostöösuhted ka Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistriõppe ja täiendkoolituste raames. Tema õppetöö emotsionaalse intelligentsuse (tundetarkuse) teemal on saanud väga positiivse tagasiside ning leidnud laialdast ja kõrget tunnustamist Eesti ettevõtete ja asutuste juhtide ja spetsialistide hulgas.

Kaupo edukuse aluseks on eesmärgile ja tulemustele orienteeritus ning oskus kasutada erinevaid aktiivõppe meetodeid, mille käigus ta kasutab palju elulisi ja isiklikke näiteid. Ta oskab luua õppegrupis meeldiva, vastastikku mõistva ja energilise õhkkonna ning inspireerida osalejaid loovalt ennast arendama ja oma pädevust tõstma. Kaupo on arendanud ennast viimastel aastakümnetel intensiivselt ning omandanud uusi teadmisi ja oskusi mitmetel uutel ja aktuaalsetel inimressursi juhtimise teemadel (emotsionaalne intelligentsus, konfliktide lahendamine, tulemuslikud arenguvestlused, supervisioon, coaching…). Uudishimu uue vastu ning enesekoolitus maailma erinevates riikides on aidanud kaasa tema kujunemisele hinnatud juhtimisspetsialistiks. Kaupo on laia silmaringiga ning meeldiv ja usaldusväärne koostööpartner, kellele võib alati kindel olla.


  • No Related Post
bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark
tabs-top


Leave a Reply

email (ei avaldata)