Lea Kangur, GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Iseloomulik on põhjalik ettevalmistus, mille käigus Kaupo täpsustab oma tulevaste supervisiooni klientide töökäiku, luues endale juba eelnevalt pilti, milliste inimestega tuleb tööle hakata.

Samuti eelnev korrektne päevakava ettevalmistamine ning kokkulepitud ajakavast kinnipidamine.
Kui minult küsitaks, siis soovitaksin Kaupot kindlasti, sest mulle endale meeldib, kuivõrd sügavuti viib ta end oma klientide töömaailma sisse, püüdes seeläbi näha konkreetse erialaga seotud konteksti, mis võimaldab oma kliente supervisiooni käigus paremini mõista.

Suheldes tööalaselt inimestega, võib tunnetada Kaupo siirast huvi oma klientide tööalaste murede ja rõõmude suhtes, mis väljendub äärmises  tähelepanelikkuses informatsioonisse, mida klient enda kohta annab.

Arvan, et see ongi Kaupole midagi väga iseloomulikku.


  • No Related Post
bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark
tabs-top


Leave a Reply

email (ei avaldata)