Marko Aalberg, Nordecon Infra SIA tegevjuht

Kaupo ja Signe poolt koos läbiviidud arendusprogramme iseloomustab:

Oskus kohe ära tabada nõrgad ja tugevad küljed – nii firma

kui ka indiviidide tasandil

Kaupo ja Signe tekitavad ja sisendavad usaldust ning väärtustavad üksteise mõistmist

Nende lähenemine on alati personaalne ja positiivne

Neil on oskus inimesi avada, seejuures neile KÕVA positiivset laengut andes

Läbi positiivse laengu ja üldise feelingu abil muutub firma sisekliima positiivsemaks

Selle tulemusena paraneb koostöö ja saadakse paremad tulemused


  • No Related Post
bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark
tabs-top


Leave a Reply

email (ei avaldata)