Jaan Järv, Image Wear AS juhatuse liige

Olen kasutanud Kaupo Saue Creates OÜ poolt korraldatud koolitusi töötajate koolitamiseks ja kindlasti teen seda vajadusel uuesti. Tema koolitused on alati andnud häid tulemusi ja nendest väljuvad töötajad märksa enam tulemustele orienteerituna ja motiveerituna. Samuti paraneb meeskonnatööle orienteeritus. Mulle on meeldinud tema koolitused ka tänu sellele et Kaupo Saue on alati nõus kokku panema just sinu ettevõttele ja hetkevajadustele sobiva koolituse.

Mis teeb Kaupo Saue koolitused eriliseks ? Selleks on koolitajate pühendumus, väga hea ettevalmistus, igale osalejale aja pühendamine ja mõnusad rühmatööd. Baltika Grupis töödates kasutasime tema teenuseid mitmeid kordi nii teenindajate, kaupluste juhatajate kui muu töötajaskonna koolitamisel ning alati olid tulemused esialgseid ootusi ületavad.

Soovitan Creates OÜ koolitusi sest need annavad võimaluse leida töötajatele lisastiimuleid saavutamaks paremaid tulemusi nii majanduskasvu kui majanduslanguse tingimustes. See on võimalus panna oma töötajate silmad uuesti särama!


  • No Related Post
bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark
tabs-top


Leave a Reply

email (ei avaldata)