Kaia Rusin, Eesti Telekom MWS

Mina leidsin Liidrite Koolist enese jaoks järgmist:

Leidsin oma võtme enda edukuse „aida“ avamiseks, olen enesekindel ja oskan end maksma panna, minu jutul on kaalu ning tean, kuidas end kuulama panna, st

mõtestatult kuulama panna.

Tean, et unistustel ja eesmärkidel on võimu- midagi väga tahtes saab see tõesõna tõeks, enda eesmärgid olen kaardistanud, paberile joonistanud ja märksõnadena tallele pannud.

Tean, et nad on minu lähedal ja tean mida neilt ootan, ei karda aina julgemaid ettevõtmisi soovida, õigel teel olemine liigutab mu sammud ja mõtted iseenesest selles suunas liikuma ja mul jääb üle vaid tõdeda, et jälle olen millelegi väga lähedal.

Õppisin meeskonda armastama ja selle olemasolu ning jõudu tähtsustama, see töötab ja sel on kaalu ühiste eesmärkide saavutamisel. Tean, et kiituse jagamine ja teineteise märkamine julgustab kõiki ning see toidab nii andjat kui saajat.

Oma pereelu juhtimise olen enda peale võtnud ja püüan ka koju viia õpitut, sest see lihtsalt töötab, pole vahet kas töökollektiivis või kodus, ka seal on grupp liikmeid, kes peavad ühes tempos hingama ja märgatud saama, neid tuleb julgustada ja pere peab liikuma ühise eesmärgi suunas.

Armastan iseennast aina rohkem tean, et saan hakkama, tulen välja ja olen õigel suunal. Kogun tagasisidet ja jagan seda aina julgemalt ümbritsevatele, see aitab end muuta ja avatuks saada.

Minu siirad tänusõnad Signele ja Kaupole selle suurepärase abi eest!


  • No Related Post
bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark
tabs-top


Leave a Reply

email (ei avaldata)