Kuidas tuua inimestest välja parim?
Iga mõte või tegevus jätab jälje samuti nagu maastikul käimine. Mida tihedamalt ühte rada käia, seda enam see süveneb. Inimesed käivad tuttaval ja valmis rajal meelsamini kui tundmatul maastikul. Sama lugu on harjumustega. Meil on häid ja halbu harjumusi. Mõni tee/ harjumus viib edasi...