Raamatu “Õnnelik meeskond” arvustus

Õnnelik Meeskond

Õnne võtmed on juhi käes

Paljud murravad pead, kuidas karmis konkurentsis edukalt edasi liikuda. Kuidas käivitada oma alluvate loovus nii, et selle kaudu uut energiat ning säravaid ideid leida? Kuidas koida koos tugevat meeskonda? Mida teha, et konkurendid parimaid töötajaid üle ei ostaks?

Need ja paljud teisedki küsimused saavad vastuse Signe Vesso ja Kaupo Saue raamatus “Õnnelik meeskond”. Autorid loovad võimalused mõista eneseanalüüsi kaudu, mis võiks aidata mind kui juhti.

Raamatus pööratakse palju tähelepanu uskumustele, tõekspidamistele, millesse usume ja mille järgi käitume. Sageli on need nii sügaval alateadvuses, et me ei teadvustagi, kuidas need igapäevast käitumist mõjutavad. Seda mõistes saame oma uskumustesse korrektiive teha ja edukamad olla.

Autorid on loonud tervikliku lähenemise juhi rollile meeskonnas: saavutuste, edu ja õnne võtmed on juhi käes. Vaid tema saab koos meeskonnaga luua julged unistused (visiooni) ja sõnastada väärtused, mille järgi ettevõttes käitutakse. Nii kujundab juht koos meeskonnaga orgianisatsioonikultuuri.  Ühised unistused ja nende alusel püstitatud eesmärgid tugevdavad meeskonnaliikmete omavahelisi suhteid.

Juhtideks saavad enamasti initsiatiivikad inimesed, kellel on suurem saavutusvajadus ja soov oma keskkonda mõjutada. Neile võib aga tunduda, et nemad üksi peavad teadma õigeid vastuseid ja siis oma ideed teistele nö maha müüma. Et nemad teavad lahendusi, alluvate roll on nende tõdede järgi käituda. Kuna juhid on reeglina väga head rääkijad, siis selline müük tihti ka toimib.

Hoopis suurem oskus on panna oma meeskond probleemidele lahendusi otsima. Kui on tehtud ühine otsus, kuidas probleemid lahendatakse ning mida eesmärkide saavutamiseks tehakse, võtavad töötajad selle eest ka vastutuse. Juht aga vabaneb vajadusest luua pidevalt uusi reegleid, nõuda ja kontrollida. Ta on läivitanud koosloomingu, mis tekitab positiivseid emotsioone, millega on seotud kõrgem töökvaliteet ja loovamad lahendused. Inimesi teeb õnnelikuks arenemine ja eesmärkide saavutamine.

Sirje Tammiste,
psühholoog, personalikonsultant ja koolitaja
, www.sirjetammiste.ee


  • No Related Post
bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark
tabs-top


Leave a Reply

email (ei avaldata)