MEESKONNA KAASAMINE

Meeskonna kaasamine töös esinevate olukordade ja juhtumite lahendamisse

Individualistlik uskumus: „Mina pean sellega ise hakkama saama“ toob endaga kaasa ettevõtetele kulukaid ja krooniliselt vinduvaid lahendamata küsimusi.
Selle tulemusena:

 • kannatavad töötajad asjatu stressikoorma all
 • valitseb üksilduse ja jõuetuse tunne
 • omavahelises kommunikatsioonis kostub ohvri rollile omast hädaldamist ja  negatiivsust
 • püsib suur distants juhtide ja töötajate vahel
 • töölkäimine tundub raske ja rõhuva kohustusena
 • eesmärkide ja soovitud tulemuste saavutamine toimub vaevaliselt

Kui püütaksegi koos meeskonnaga olulistest asjadest rääkima hakata, juhtub tavaliselt see, et asi läheb mitut moodi käest ära. Näiteks: kõik räägivad korraga, kaldutakse küsimusest kõrvale, ei süveneta põhjalikult, tõstatatakse korraga palju uusi teemasid, osa vaikivad ja ei anna oma panust, heidetakse nalja, antakse ebaküpset nõu jne…

Järgnev mudel on pärit supervisiooni, st. töönõustamise valdkonnast. Oleme seda kasutanud paljudes ettevõtetes ja saanud väga häid tulemusi. Julgustame ka juhte seda mudelit kasutama oma meeskondades. Tänu oma lihtsatele etappidele on see hõlpsalt teostatav.

Selle mudeli tõeline vägi peitub selgelt struktureeritud protsessis.Järgides kindlaid protsessireegleid, õnnestub „käest ära minemist“ vältida ja suunata meeskonna energia konstruktiivsesse sängi.Protsessi ei pea tingimata juhtima tegelik juht, protsessijuhi roll  võib vabalt roteeruda.

Kaasamise etapid:

 1. Meeskonnaliikmed, kellel on aktuaalne juhtum või olukord, mille lahendamisele nad soovivad kaaslaste abi, kirjutavad selle lühikirjelduse vaikselt paberile.  Aeg: 5 min
 2. Protsessijuht loeb need kõik ette. Seejärel palub meeskonnal hääletada, millisega nendest soovitakse kohe tööle hakata. Valitakse enim hääli saanud juhtum. Kui vaid üks inimene tõstatab oma teema, siis töötataksegi kohe sellega. Aeg: 3 min
 3. Juhtumi „omanik“ räägib olukorra lahti. Lõpuks püstitab küsimuse, mille lahendamisele ta ootab abi. Teised kuulavad vaikides. Aeg: 5 min
 4. Informatsiooni kogumine. Grupiliikmed kirjutavad vaikides väikestele paberitele 1- 2 küsimust, millele nad vajavad vastust, et omada võimalikult terviklikku pilti olukorrast. Aeg: 3 min
 5. Järjekorras loetakse küsimused ette ja juhtumi omanik vastab võimalikult selgelt ja nii lühidalt kui võimalik. Aeg: 10 min
 6. Olukorra mõistmise süvendamine. Meeskonnaliikmed arutavad koos juhtumi üle. Analüüsivad sellega seonduvat, ilma veel lahendusi pakkumata. Juhtumi omanik vaid kuulab. Aeg: 10 min
 7. Meeskonnaliikmed kirjutavad vaikides 1- 2 soovitust, mida edasi teha. Aeg: 5 min
 8. Meeskonnaliikmed loevad oma soovitused ette ja annavad juhtumi omanikule üle. Aeg: 10 min
 9. Juhtumi omanik teeb kokkuvõtte. Tunnustab soovitustes leiduvat väärtuslikku ja valib need, mida otsustab kasutama hakata. Aeg: 4 min
 10. IX Kokkuvõte meeskonnaliikmetelt. Mida sellest protsessist õppisin? Aeg: 5 min

Kokku 60 minutit.

Seega ühe tunni jooksul on võimalik üles äratada ja kaasata kogu meeskonna tarkus. Oluline on vaid etappidest kinni pidada ja sõbralikult kuid kindlalt kutsuda seda tegema ka meeskonnaliikmeid.
Nähes sellise lähenemise suurt tõhusust, tulevad meeskonnaliikmed järgmistele juhtumite lahendamise koosolekutele rõõmuga. Samal ajal kasvab meeskonnaliikmete nutikus ja tulemuslikkus tööolukordade lahendamisel.

Miks?

Sest antud mudel õpetab tegema üksteisega koostööd ja keskenduma esmalt detailse tervikpildi loomisele, seejärel olukorra analüüsile ja alles siis laheduste väljamõtlemisele. Nii saadakse küpsemaid ja seega töötulemusi märgatavalt parandavaid lahendusi.

tagasi teenuste juurde