SUPERVISIOON

Supervisioon ehk töönõustamine on süstemaatiline protsess, aeg, mida võtame oma tegevuste läbimõtlemiseks, professionaalseks arenguks ja uute võimaluste nägemiseks. Tunnetades selgelt oma ressursse ja nähes muutustes uusi võimalusi, saame neid vastupanu asemel tervitada. Individuaalsupervisioonis keskendume tööalasele arengule ja juhtumite analüüsile. Meeskonna supervisioonis saab tegeleda just sellele meeskonnale oluliste teemadega, nagu näiteks: kooslooming ja sünergia, omavaheline kommunikatsiooniprotsess, koosolekute kvaliteet, üksteise abistamine ja toetamine, tõhusam probleemilahendus, teenuse kvaliteet ja produktiivsus, eesmärkide saavutamine väiksema pingega jne…

tagasi teenuste juurde