EMOTSIONAALNE INTELLIGENTSUS

SUHETES, MEESKONNAS, JUHTIMISES – IQ, EQ, SQ

  • Müüdid tundetarkusest ja tegelik tähendus
  • Tundetarkuse komponendid
  • Tundetarkus  kui enese ja teiste juhtimise ja mõjutamise võti.
  • Tundetarkuse rakendamine meeskonna juhtimisel ja konfliktide lahendamisel.
  • Reaalsete juhtumite analüüs tundetarkuse alusel ja uute lahenduste leidmine kriitilistes olukordades.

tagasi teenuste juurde