Currently Browsing: Artiklid

Raamatu “Õnnelik meeskond” arvustus

Õnne võtmed on juhi käes Paljud murravad pead, kuidas karmis konkurentsis edukalt edasi liikuda. Kuidas käivitada oma alluvate loovus nii, et selle kaudu uut energiat ning säravaid ideid leida? Kuidas koida koos tugevat meeskonda? Mida teha, et konkurendid parimaid töötajaid üle ei ostaks? Need...

Läbipõlemisest

Läbipõlemisest
LÄBIPÕLEMINE - LEITER MICHAEL P., MASLACH CHRISTINA „Läbipõlemine” on tähtis raamat Eesti kontekstis ja omab olulist sõnumit meie tööandjatele ja juhtidele. Ühe uuringu järgi on Eestis 87% inimestest stressis. Mis seda põhjustab: Kõrge töötempo ja ülekoormus Ebakõlad suhetes Vähene...

Vastutuse delegeerimine

Äripäev, Kaupo Saue ja Signe Vesso Käsitleme delegeerimist laiemalt, mitte ainult konkreetsete ülesannete vaid arendusprotsessi juhtimise üleandmisena meeskonnale. See tähendab, et meeskonnaliikmed ise loovad ja vaatavad regulaarselt üle ettevõttes toimivad süsteemid, protseduurid ja kokkulepped...

Vabastav hingamine teeb ruumi rõõmule

Vabastav hingamine võib teha imet hirmunud, kinnise ja füüsiliselt pinges inimesega, kes on hädas lähisuhete loomisega, teab psühholoog, gestaltterapeut ja organisatsioonikonsultant Kaupo Saue. Kristel Rõss kristel.ross@postimees.ee Pinges inimese hingamine on arg ja pinnapealne, ta hingab...

Õnnelik meeskond on kooslooming

Õnnelik meeskond on kooslooming
Kas õnnelik meeskond on võimalik? Kui jaa, siis kuidas? Pikaaegset meeskonna koostöötreeningute läbiviimise kogemust üldistades näeme, et lisaks paljudele muudele teguritele mängivad suurt rolli kaks meeskonnaliikmete hoiakut: mängija või ohver.  Need hoiakud on enamasti teadvustamata suhtumised...

Õhkkonnaprobleemid võivad saada alguse juhist endast

Äripäev, Signe Vesso, Kaupo Saue Mõnikord võib olla juht sellises olukorras, kus ta näeb et alluvad o­n rusutud ja masendunud. Enne kui valida edasitegutsemisviise o­n oluline aeg maha võtta ja mõista olukorda.Rusutud õhkkond võib otseselt või kaudselt tuleneda juhist endast, mistõttu...

Koolitaja ja jõustamise kursuste juht Kaupo Saue usub armastusse

Elu on Kaupo Saue arvates parema poole liikumine. Täiuse, harmoonia poole liikumine. Mida varemalt saadakse rajale, mis viib tõeliste eluväärtuste poole, seda parem. Missioonitunne on midagi, mis Kaupo Sauele tema töös õnne pakub. Koolitaja töö sarnanebki mõnes mõttes näitlejatööle,...

Aeg tugevdada vundamenti ja renoveerida seinu

Äripäev, Signe Vesso, Kaupo Saue Eesti ühiskonnas o­n suur osa juhte juba osalenud juhtimise baaskoolitustel või õppinud akadeemilistes õppeasutustes. Nad teavad, mis o­n õige ja mida peab tegema meeskondade arendamiseks, kuid nad ei tea, kuidas seda teha. Nüüd o­n aeg pöörata tähelepanu...

Tunnete tähtsus arenguvestlustel

Signe Vesso, Dictum Koolitus, organisatsiooni konsultant Kaupo Saue, Creates, organisatsiooni konsultant Liidri üks tegevusi on oma töötajate juhendamine ja arendamine. Paljud ettevõtted kasutavad selleks ühe meetodina arenguvestlusi. Hästi läbiviidud arenguvestluste tulemusena muutuvad töötajad...

Kuidas muutuda koosloovaks meeskonnaks?

Aripäev, Kaupo Saue, Signe Vesso Eelmises artiklis käsitlesime kahte vastandlikku meeskonnakultuuri, mida nimetasime kooshädaldamiseks ja koosloomiseks. Ühes meeskonnas on meeskonnaliikmed valdavalt ohvri, teises mängija rollis. Loomulikult tahavad kõik inimesed töötada pigem õnnelikus meeskonnas,...
Page 1 of 212»