Firmast

Oleme meeskonna koostöö- ja juhtimise alaseid arendamisteenuseid pakkuv pikaaegse ja mitmekülgse  kogemusega ettevõte.

Alustasime müügi- ja teenindustreeningutega aastal 1991. Esimeseks suuremaks kliendiks oli  Dentes AS. Arendusfirma CREATES  kanti äriregistrisse 1993. aastal.

Meie edu aluseks on lisaks tulemuslikele arendusprogrammidele üha jätkuv enesearendamine ja õpitu ellurakendamine. See väljendub ka meie hästitoimivas kohalikus ja rahvusvahelises koostöövõrgustikus.

Näeme oma peamist missiooni ettevõtete juhtimise- ja meeskonna koostöö arendamises coachingul ja supervisioonil baseeruvate pikemaaegsete arendusprogrammide abil.Viime meelsasti läbi ka lühemaid 1- 2 päevaseid väljasõitudega koolitusi ja paaritunniseid motivatsioonisüste  inimsuhete erinevates valdkondades.

Oleme veendunud, et soovitud tulevik on kooslooming, mis  saabub õigete valikute ja tegude kaudu. Meie pikaajaline kogemus kinnitab et baaskoolitustele järgnev  coaching (arengunõustamine, treening, juhendamine ) suurendab märgatavalt õigete tegude elluviimist. Kõigest sellest kirjutasime Signe Vessoga pikemalt 2008 aastal väljaantud raamatusÕNNELIK MEESKOND“.

Kasutame integratiivset lähenemist arenguprotsesside soodustamiseks, st erinevaid mõtlemise paradigmasid, valides neist sobivaima. Ühendame dünaamilise ja rõõmsalt loomingulise lähenemise tulemustele ja eesmärkidele orienteeritusega. “Vanadesse lugudesse” takerdumisest aitavad vabaneda haaravad harjutused ja selge sihi seadmine-  “uue loo” väljatöötamine.

Meile tähtsad väärtused:

 • HOIAK- INIMESED ESIKOHALE  ja selle edasikandumine läbi meie teenuste
 • Põhjalik eeltöö ( diagnostilised intervjuud ) kliendi tundmaõppimiseks
 • Igakülgne toetus juhtidele nende positiivse mõjujõu arendamiseks
 • Tundetarkus- emotsionaalsete vajadustega arvestamine
 • Pidev paremaks saamine inimese ja professionaalina ja sellega teiste motiveerimine
 • Tõelistes kohtumistes sündiv sünergia
 • Hetke nautimine ja unistuste saavutamine
 • Väärtustav tähelepanu fookus- mida otsid, seda leiad
 • Osavõtlikkus enese ja teiste suhtes
 • Tundetarkuse arendamine pikas perspektiivis õigete valikute tegemiseks
 • Hoolivjulgus- hoolimine teisest inimesest + aus ja julge eneseväljendus
 • Elu ja töö kooskõlas sisemise tõelise olemusega
 • Positiivne mõju teistele inimestele
 • Tänulikkus