Meeskonnatöö – kooslooming teenindusettevõttes
Signe Vesso ja Kaupo Saue Teenindusmeeskonnas on oluline mõista, et suurepärane teenindus saab olla vaid koosloomingu tulemus. Kooslooming kirjeldab meie arvates seda, et suurepärast klienditeenindust on võimalik luua vaid teenindusettevõtte juhtkonna, teeninduspersonali ja klientidega üheskoos. Suurepärased...
Vastutuse delegeerimine
Äripäev, Kaupo Saue ja Signe Vesso Käsitleme delegeerimist laiemalt, mitte ainult konkreetsete ülesannete vaid arendusprotsessi juhtimise üleandmisena meeskonnale. See tähendab, et meeskonnaliikmed ise loovad ja vaatavad regulaarselt üle ettevõttes toimivad süsteemid, protseduurid ja kokkulepped...
Õnnelik meeskond on kooslooming
Kas õnnelik meeskond on võimalik? Kui jaa, siis kuidas? Pikaaegset meeskonna koostöötreeningute läbiviimise kogemust üldistades näeme, et lisaks paljudele muudele teguritele mängivad suurt rolli kaks meeskonnaliikmete hoiakut: mängija või ohver.  Need hoiakud on enamasti teadvustamata suhtumised...
Tunnete jõud meeskonnas
Parimaid töötulemusi saavutavad õnnelikud ja heatujulised töötajad, kelle silmad säravad. Nende optimism ja positiivne energia on paremini rakendatav strateegiliste eesmärkide saavutamiseks. Pessimistlikud ja negatiivses meeleolus töötajad võivad ära täita küll tööülesanded, kuid ei...