Currently Browsing: Meeskond

Meeskonna arendusprogramm Õnnelik Meeskond

Meeskonna arendusprogramm Õnnelik Meeskond
Ülevaade arendusprogrammi ettappidest: Organisatsiooni eesmärkide ja kultuuri tundmaõppimine ja hindamine: Millised on reaalselt eksisteerivad väärtused ja tegutsemisnormid ja kuivõrd need toetavad strateegiliste eesmärkide saavutamist? Meeskonna olukorra diagnostika- intervjuud ja olukorra A...

Küsitlus “Mis teeb meeskondi õnnelikumaks”

Küsitlus “Mis teeb meeskondi õnnelikumaks”
Kirjutatades raamatut “Õnnelik meeskond”, viisime koos Signe Vessoga 2007 aasta lõpus läbi küsitluse, millele vastas kokku 365 juhti ja meeskonnaliiget erinevatest Eesti ettevõtetest. Väga põnevaks hetkeks oli küsitluse tulemuste analüüs, kuna olime selleks ajaks juba raamatu käsikirja...

Meeskonnatöö – kooslooming teenindusettevõttes

Signe Vesso ja Kaupo Saue Teenindusmeeskonnas on oluline mõista, et suurepärane teenindus saab olla vaid koosloomingu tulemus. Kooslooming kirjeldab meie arvates seda, et suurepärast klienditeenindust on võimalik luua vaid teenindusettevõtte juhtkonna, teeninduspersonali ja klientidega üheskoos. Suurepärased...

Vastutuse delegeerimine

Äripäev, Kaupo Saue ja Signe Vesso Käsitleme delegeerimist laiemalt, mitte ainult konkreetsete ülesannete vaid arendusprotsessi juhtimise üleandmisena meeskonnale. See tähendab, et meeskonnaliikmed ise loovad ja vaatavad regulaarselt üle ettevõttes toimivad süsteemid, protseduurid ja kokkulepped...

Õnnelik meeskond on kooslooming

Õnnelik meeskond on kooslooming
Kas õnnelik meeskond on võimalik? Kui jaa, siis kuidas? Pikaaegset meeskonna koostöötreeningute läbiviimise kogemust üldistades näeme, et lisaks paljudele muudele teguritele mängivad suurt rolli kaks meeskonnaliikmete hoiakut: mängija või ohver.  Need hoiakud on enamasti teadvustamata suhtumised...

Õhkkonnaprobleemid võivad saada alguse juhist endast

Äripäev, Signe Vesso, Kaupo Saue Mõnikord võib olla juht sellises olukorras, kus ta näeb et alluvad o­n rusutud ja masendunud. Enne kui valida edasitegutsemisviise o­n oluline aeg maha võtta ja mõista olukorda.Rusutud õhkkond võib otseselt või kaudselt tuleneda juhist endast, mistõttu...

Tunnete tähtsus arenguvestlustel

Signe Vesso, Dictum Koolitus, organisatsiooni konsultant Kaupo Saue, Creates, organisatsiooni konsultant Liidri üks tegevusi on oma töötajate juhendamine ja arendamine. Paljud ettevõtted kasutavad selleks ühe meetodina arenguvestlusi. Hästi läbiviidud arenguvestluste tulemusena muutuvad töötajad...

Kuidas muutuda koosloovaks meeskonnaks?

Aripäev, Kaupo Saue, Signe Vesso Eelmises artiklis käsitlesime kahte vastandlikku meeskonnakultuuri, mida nimetasime kooshädaldamiseks ja koosloomiseks. Ühes meeskonnas on meeskonnaliikmed valdavalt ohvri, teises mängija rollis. Loomulikult tahavad kõik inimesed töötada pigem õnnelikus meeskonnas,...