Tunnete tähtsus arenguvestlustel
Signe Vesso, Dictum Koolitus, organisatsiooni konsultant Kaupo Saue, Creates, organisatsiooni konsultant Liidri üks tegevusi on oma töötajate juhendamine ja arendamine. Paljud ettevõtted kasutavad selleks ühe meetodina arenguvestlusi. Hästi läbiviidud arenguvestluste tulemusena muutuvad töötajad...
Kuidas tuua inimestest välja parim?
Iga mõte või tegevus jätab jälje samuti nagu maastikul käimine. Mida tihedamalt ühte rada käia, seda enam see süveneb. Inimesed käivad tuttaval ja valmis rajal meelsamini kui tundmatul maastikul. Sama lugu on harjumustega. Meil on häid ja halbu harjumusi. Mõni tee/ harjumus viib edasi...
Kuidas muutuda koosloovaks meeskonnaks?
Aripäev, Kaupo Saue, Signe Vesso Eelmises artiklis käsitlesime kahte vastandlikku meeskonnakultuuri, mida nimetasime kooshädaldamiseks ja koosloomiseks. Ühes meeskonnas on meeskonnaliikmed valdavalt ohvri, teises mängija rollis. Loomulikult tahavad kõik inimesed töötada pigem õnnelikus meeskonnas,...