MCT ANALÜÜS

MCT (Management Consulting Training) analüüs on professionaalsete kompetentside kaardistamise vahend. Küsimustik koosneb 112 paarikaupa esitatud väitest, millest tuleb valida endale iseloomulikum. Vastamisaeg orienteeruvalt 40 minutit. Tulemused kuvatakse graafiku kujul ja nende alusel saab hinnata eelistusi ja kalduvusi töises tegevuses, teadvustada oma tugevusi ja arendamist vajavaid külgi. Need on rikkalikuks aluseks coachingu (individuaaltreeningu) programmi ehk arengukava koostamisel.

Lae alla: Keskastme juhi profiil MCT alusel

Kõnealused 16 kompetentsi on:

 • Tegevuse lõpetamine
 • Usinus
 • Saavutusvajadus
 • Soov võtta juhiroll
 • Vastutustunne
 • Reeglite vajadus
 • Otsustusvõime
 • Analüütilisus
 • Detailitäpsus
 • Organiseeritus
 • Tähelepanu vajadus
 • Seltsivus
 • Sensitiivsus
 • Kohanemisvõime
 • Vaoshoitus
 • Jõulisus

tagasi teenuste juurde