ÕNNELIK MEESKOND

Ülevaade arendusprogrammi ettappidest:

  1. Organisatsiooni eesmärkide ja kultuuri tundmaõppimine ja hindamine: Millised on reaalselt eksisteerivad väärtused ja tegutsemisnormid ja kuivõrd need toetavad strateegiliste eesmärkide saavutamist?
  2. Meeskonna olukorra diagnostika- intervjuud ja olukorra A mõõtmine.
  3. “Hüppelaua” rajamine meeskonna kvanthüppeks uuele kvaliteedi tasandile Olemasoleva Positiivse Tuuma kaardistamine.
  4. Soovitud olukorra B- meeskonna Julge Unistuse väljatöötamine.
  5. Julgel Unistusel baseeruvate konkreetsete eesmärkide formuleerimine koos meeskonnaga. Arenguprotsessi eesmärgistamine.
  6. Tegevusplaani koostamine eesmärkide saavutamiseks. Projektigruppide moodustamine. Üleminek “Piisonikarja” mudelilt  “Haneparve” mudelile, kus igaüks on liider.
  7. Supervisioonid tegevusplaani elluviimisele. Ühine takistuste kõrvaldamine eesmärkide elluviimise teelt. Eesmärk- toetada süsteemselt edu saavutamist.
  8. Meeskonna juhi individuaalcoachingud. Eesmärk arendada liidri rolli – treenida juhendamisoskusi.
  9. Olukorra B – saavutuste ja õnnetunde mõõtmine. Edu – saavutatu ühine tähistamine.
  10. Meeskonna juht jätkab ise meeskonna arendamist ja saavutusvõime treenimist.

tagasi teenuste juurde