Kaido Koppel, Pärnu LV Planeerimisosakona juhataja

Meie osakonna meeskonnakoolitus sattus perioodi, mil osakond oli sisemiselt lõhestunud ja probleemidest puretud. Olin algselt Kaupo koolituse osas pessimistlik – eks ole ennemgi neid meeskonnakoolitusi tehtud, arvasin tol hetkel.

Kuid esimesest hetkest minu arvamus muutus!

Kõigepealt hämmastas mind tema positiivsus ja üdini sõbralik olek. Väga lihtsate meetoditega oli osakond muutunud ühtseteks tiimideks, mis kõik töötasid ühise eesmärgi nimel. Koolituse lõpuks tundsid kõik ennast suure müüri oluliste kivikestena ja spontaanselt moodustunud ühendkoor esitas ühisloomingut.

Supervisioon toimus 3 kuud hiljem – selles osalesid teenistuste juhatajad.Mind üllatas see, et me pidime üksteist positiivselt iseloomustama ja lisama oma ootusi ja see oli tõtt öelda väga raske – kritiseerida on alati lihtsam. Samas andis see kõigile infot, mida temalt oodatakse ja mida temas hinnatakse. Ehk teisisõnu infot selle kohta mis on meis väärtuslikku ja millele peaks rõhku panema. Kaupo pidas individuaalseid vestlusi ja kõik said ka tema poolt soovitusi mida igapäevatöös jälgida.

Soovitan Kaupot just koolitust läbiva positiivsuse ja sõbralikku õhkkonna tõttu, mida ei saa sõnades kirjeldada vaid peab kogema.

Kõik ülesanded mida me koolitusel läbisime olid mõeldud ühtse sõbraliku keskkonna loomiseks – ja see ühtsuse vaim kasvas iga harjutusega, et isegi kõige konservatiivsemad koolituse lõpuks nautisid täielikult ühtekuuluvuse tunnet.


  • No Related Post
bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark
tabs-top


Leave a Reply

email (ei avaldata)